Anunturi

ROMANIAN:

În săptămâna desfășurării maratonului internațional Sibiu, Andi Fogorosiu, cel care obișnuia să alerge motivat fiind de ajutorarea celor în mari nevoi, a ajuns la linia de finish a porții cerului.

Amintirea vieții plină de voioșie, bunătate și implicare în slujire, va reprezenta un moment de aducere aminte in serile de priveghi, desfășurate la capela bisericii Biruința, astăzi (29.08.2020) și mâine (30.08.2020) începând cu orele 20:00.

Serviciul religios de înmormântare va avea loc luni, (31.08.2020) la aceeași locație, începând cu orele 13:00, cu respectarea regulilor de distanțare impuse de situația pandemică. Slujbele vor putea fi urmărite online, pe pagina de facebook și de youtube a bisericii Betania.

Vă încurajăm să fiți aproape de familia greu încercată, prin mesajele scrise (fie cuvinte de încurajare, fie amintiri pe care le-ati avut alături de Andi) și darurile financiare, care vor putea fi puse într-o cutie special amenajată la capelă.

Ne rugăm ca Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri să ofere pacea Sa familiei îndurerate, în aceste momente de grea încercare !

ENGLISH:

During the week of the Sibiu International Marathon, Andi Fogorosiu, the one who used to run motivated by helping those in great need, reached the finish line of the sky gate.

The memory of life full of joy, kindness and involvement in service, will be a moment of remembrance in the vigil evenings, held at the chapel of Biruința church, today (29.08.2020) and tomorrow (30.08.2020) starting with 20:00.

The religious funeral service will take place on Monday, (31.08.2020) at the same location, starting with 13:00, in compliance with the rules of distance imposed by the pandemic situation.

The services can be watched online, on the facebook and youtube page of the Bethany church.

We encourage you to be close to your hard-pressed family, through written messages (either words of encouragement or memories you had with Andi) and financial gifts, which can be placed in a specially arranged box at the chapel.

We pray that the Father of mercies and the God of all comfort will offer His peace to the grieving family in these difficult times!