Misiune


Apoi Le-a zis “Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede , va fi osândit.

Marcu 16:15-16
Lucrarea misionar-medicală din Oltenia

De mai bine de 10 ani, Biserica Betania s-a implicat în lucrarea misional-socială în zona Drăgănești-Olt, satul Berindei. De-a lungul acestor ani, s-a dezvoltat un proiect misional-medical, în care Alina Nistor (Gabor) deservește pacienții din satul Berindei în calitate de medic generalist. Familia Nistor, Ionel, Alina și cei trei copii, slujesc în satele limitrofe în felurite feluri precum:

  • Predicarea evangheliei în bisericuțele existente (Ionel Nistor)
  • Activități medicale pentru cei din Berdindei și din împrejurimi
  • Organizarea de tabere pentru copiii din sat
  • Ajutorarea familiilor sărace
  • Proiecte evanghelistice

Lucrarea Misionara in judetul Valcea

Inspirați de lucrarea misionară a familiei Guguianu, Biserica Betania se implică în susținerea lucrării din satul Copăceni, județul Vâlcea prin sprijinirea familiei mai sus menționate.  Dumnezeu a binecuvântat această comună cu o biserică în care se strâng mulți copii, tineri dar și adulți. Câteva tineri din această comună sunt în prezent cazate în Sibiu și sunt înscrise la liceul creștin din localitate.

În anul precedent, în rânduri diferite, frați și surori din biserica noastră au vizitat și încurajat lucrarea familiei Guguianu.

Lucrarea misionara in India

De mai mulți ani, Biserica Betania sprijină lucrarea unei misionare care îl slujește pe Dumnezeu în îndepărtata Indie în condiții destul de vitrege. În afara temperaturilor foarte mari și a condițiilor igenice precare, viața spirituală a Indiei reprezinta o adevărata provocare. Printre lucrările importante desfășurate acolo pot fi enumerate:

  • Ucenicizarea și consolidarea în credință a creștinilor
  • Ajutorarea nevoiașilor
  • Educarea și îngrijirea copiiilor orfani
  • Facilitarea ajutorelor spre populația care trăiește în zonele junglei, mai puțin accesibile.