Misiune


Apoi Le-a zis “Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede , va fi osândit.

Marcu 16:15-16
Lucrarea misionară din Oltenia

„Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcați cu El, vom fi mîntuiți prin† viața Lui.”
ROMANI 5:10

De mai bine de 10 ani, Biserica Betania s-a implicat în lucrarea misional-socială în zona Drăgănești-Olt, satul Berindei.

Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcați cu El, vom fi mîntuiți prin† viața Lui.

După evenimentul cu copiii de Crăciun, am continuat să menținem legatura cu cei mai mari și să ne întâlnim cu ei săptămânal.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am început un studiu al Bibliei împreună cu adolescenții care au dorit sa participe la întâlniri.

Întâlnirile de luna aceasta s-au bazat pe studiul despre creație și despre căderea omului, îmbinat cu planul măreț de salvare a omenirii prin Domnul Isus. Ne-am bucurat sa ii vedem ca sunt fascinați de detaliile pe care le oferă Biblia despre creație.
Întâlnirile noastre au continuat pe ideea ca relația frântă dintre Dumnezeu și noi oamenii ,poate fi refăcută prin pocăință și credința în Fiul lui Dumnezeu care ne a iubit și sa dat pe Sine pentru noi.

Motive de rugăciune:

  • O cunoaștere profunda de Dumnezeu a adolescenților care frecventează întâlnirile noastre.
  • Formarea unui grup de Evanghelizare cu care sa ne întâlnim regulat și să descoperim împreună pe Dumnezeu din Scripturi.

„Mulţumim lui Hristos Isus pentru Evanghelia care ne a fost data dar ne rugăm ca și alți sa aibă parte de ea . Amin”


Lucrarea Misionara in judetul Valcea

Inspirați de lucrarea misionară a familiei Guguianu, Biserica Betania se implică în susținerea lucrării din satul Copăceni, județul Vâlcea prin sprijinirea familiei mai sus menționate.  Dumnezeu a binecuvântat această comună cu o biserică în care se strâng mulți copii, tineri dar și adulți. Câteva tineri din această comună sunt în prezent cazate în Sibiu și sunt înscrise la liceul creștin din localitate.

În anul precedent, în rânduri diferite, frați și surori din biserica noastră au vizitat și încurajat lucrarea familiei Guguianu.

Lucrarea misionara in India

De mai mulți ani, Biserica Betania sprijină lucrarea unei misionare care îl slujește pe Dumnezeu în îndepărtata Indie în condiții destul de vitrege. În afara temperaturilor foarte mari și a condițiilor igenice precare, viața spirituală a Indiei reprezinta o adevărata provocare. Printre lucrările importante desfășurate acolo pot fi enumerate:

  • Ucenicizarea și consolidarea în credință a creștinilor
  • Ajutorarea nevoiașilor
  • Educarea și îngrijirea copiiilor orfani
  • Facilitarea ajutorelor spre populația care trăiește în zonele junglei, mai puțin accesibile.